top of page
934033c1-2ac3-43d4-864d-fab979bfb800_variated_edited.jpg

GoedVerder

Conflictbegeleiding en mediation bij arbied- en familiegeschillen

GoedVerder

Het lijkt erop dat je in een situatie terecht bent gekomen waarbij samen afspraken maken moeilijk is geworden, maar je wilt wel graag samen tot een oplossing komen. Hier zijn enkele stappen die je kunt overwegen:

  • Communiceer Openlijk: Het is belangrijk om open en eerlijk met de andere betrokkenen te communiceren over je zorgen, wensen en behoeften. Luister ook naar hun perspectieven.

  • Zoek Gemeenschappelijke Grond: Probeer aspecten te vinden waarover jullie het wel eens zijn of waarin jullie belangen overlappen. Dit kan een startpunt zijn voor verdere onderhandelingen.

  • Geef Ruimte aan Emoties: Conflicten kunnen emotioneel zijn. Sta jezelf en anderen toe om emoties te uiten en probeer begrip te tonen voor elkaars gevoelens.

  • Bepaal Prioriteiten: Identificeer de belangrijkste kwesties of problemen die opgelost moeten worden.
    Soms is het nodig om te prioriteren welke zaken eerst aangepakt moeten worden.

  • Conflictbegeleiding, bemiddeling of mediation. Als het conflict erg vastzit en jullie er samen
    niet uitkomen, overweeg dan professionele ondersteuning. Een neutrale derde partij kan helpen bij het vergemakkelijken van de communicatie en het vinden van oplossingen. Op de pagina aanbod lees je hierover meer.

conflictbegeleiding

Leer hoe je beter om kan gaan met conflictsituaities

bemiddeling

Ondersteuning bij de confictsituatie

mediation

Neutrale procesbegeleiding bij het vinden van een gezamenlijke oplossing bij conflicten

conflictbegeleiding

Conflictbegeleiding is gericht op het helpen van mensen of groepen bij het bespreekbaar maken van (dreigende) conflicten in diverse situaties, zoals bijvoorbeeld op de werkplek, in families of verenigingen. Het helpt bij het voorkomen van verdere escalatie van het conflict en kan bijdragen aan het herstellen of verbeteren van relaties tussen de betrokken partijen.

Het doel van conflictbegeleiding is om de betrokken partijen te ondersteunen bij het verbeteren van hun communicatie, het ontwikkelen van wederzijds begrip voor elkaars standpunten en het gezamenlijk vinden van een oplossing, zonder dat daar een officiële juridische procedure voor nodig is. Deze vorm van conflictbegeleiding kan zowel persoonlijk zijn als in teamverband.

bemiddeling

Een bemiddelaar helpt om persoonlijke- en zakelijke situaties op te lossen. Hierdoor zijn er mogelijkheden om in persoonlijke situaties meer vanuit de kwestie te ondersteunen en met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen.

 

Het doel van bemiddeling als mediation is om conflicten op te lossen door middel van een informeel, vertrouwelijk proces waarbij een derde partij helpt bij het faciliteren van de communicatie en onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Bemiddeling kan worden ingeschakeld door één of door beide partijen. 

Mediation

Mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt bij het oplossen van een geschil tussen twee of meer betrokken partijen. De mediator faciliteert de communicatie tussen de partijen en begeleidt hen bij het identificeren van hun belangen, behoeften en zorgen. Het doel van mediation is om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen die voor alle betrokken partijen acceptabel is.

Belangrijke aspecten van mediation zijn onder andere:

1. Neutraal en onpartijdig:

De mediator is een neutrale derde partij zonder persoonlijk belang bij de uitkomst van het geschil. Ze zijn onpartijdig en behandelen alle betrokken partijen eerlijk.

2. Vrijwilligheid:

Mediation is een vrijwillig proces. Alle partijen moeten ermee instemmen om deel te nemen.

Ze hebben de vrijheid om op elk moment het proces te verlaten als ze dat willen.

3. Vertrouwelijkheid:

Mediation is vertrouwelijk. Alles wat tijdens de mediationgesprekken wordt besproken, blijft privé

en mag niet worden onthuld aan derden zonder toestemming van de betrokken partijen.

4. Informeel en flexibel:

Mediation is meestal minder formeel dan gerechtelijke procedures. Het proces is flexibel en kan worden aangepast aan de behoeften van de betrokken partijen.

5. Zelfbeschikking:

Mediation moedigt zelfbeschikking aan, wat betekent dat de betrokken partijen zelf beslissen over de oplossing van hun geschil. De mediator geeft geen oplossingen, maar helpt de partijen om hun eigen oplossingen te bedenken.

6. Focus op belangen:

Mediation richt zich op de belangen van de partijen, niet alleen op hun standpunten. De mediator helpt bij het identificeren van de onderliggende belangen, wat kan leiden tot duurzame oplossingen.

7. Sneller en kosteneffectiever:

Mediation is vaak sneller en kosteneffectiever dan gerechtelijke procedures. Het kan lange en dure rechtszaken vermijden.

 

Mediation kan worden toegepast op verschillende soorten geschillen, waaronder familiezaken, zakelijke geschillen, arbeidsconflicten, enzovoort. Het is een krachtig instrument om conflicten op

te lossen en kan een positieve en duurzame impact hebben op alle betrokken partijen.

bottom of page