top of page

conflictbegeleiding

Leer hoe je beter om kan gaan met conflictsituaities

Ondersteuning bij de conlictsituatie

mediation

Neutrale procesbegeleiding bij het vinden van een gezamenlijke oplossing bij conflicten

conflictbegeleiding

Conflictbegeleiding is gericht op het helpen van mensen of groepen bij het bespreekbaar maken van (dreigende) conflicten in diverse situaties, zoals bijvoorbeeld op de werkplek, in families of verenigingen.

Het helpt bij het voorkomen van verdere escalatie van het conflict en kan bijdragen aan het herstellen of verbeteren van relaties tussen de betrokken partijen.

 

Het doel van conflictbegeleiding is om de betrokken partijen te ondersteunen bij het verbeteren van hun communicatie, het ontwikkelen van wederzijds begrip voor elkaars standpunten en het gezamenlijk vinden

van een oplossing, zonder dat daar een officiële juridische procedure voor nodig is. Deze vorm van conflict-begeleiding kan zowel persoonlijk zijn als in teamverband.

bemiddeling

Een bemiddelaar helpt om persoonlijke- en zakelijke situaties op te lossen. Hierdoor zijn er mogelijkheden om in personen in situaties vanuit de kwestie te ondersteunen  en met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen.

 

Het doel van bemiddeling als mediation is om conflicten op te lossen door middel van een informeel, vertrouwelijk proces waarbij een derde partij helpt bij het faciliteren van de communicatie en onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Bemiddeling kan worden ingeschakeld door en voor één of door beide partijen. 

Mediation

Mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt bij het oplossen van een geschil tussen twee of meer betrokken partijen. De mediator faciliteert de communicatie tussen de partijen en begeleidt hen bij het identificeren van hun belangen, behoeften en zorgen. Het doel van mediation is om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen die voor alle betrokken partijen acceptabel is.

Belangrijke aspecten van mediation zijn onder andere:

1. Neutraal en Onpartijdig:

De mediator is een neutrale derde partij zonder persoonlijk belang bij de uitkomst van het geschil.

Ze zijn onpartijdig en behandelen alle betrokken partijen eerlijk.

2. Vrijwilligheid:

Mediation is een vrijwillig proces. Alle partijen moeten ermee instemmen om deel te nemen.

Ze hebben de vrijheid om op elk moment het proces te verlaten als ze dat willen.

3. Vertrouwelijkheid:

Mediation is vertrouwelijk. Alles wat tijdens de mediationgesprekken wordt besproken, blijft privé

en mag niet worden onthuld aan derden zonder toestemming van de betrokken partijen.

4. Informeel en Flexibel:

Mediation is meestal minder formeel dan gerechtelijke procedures. Het proces is flexibel en kan worden aangepast aan de behoeften van de betrokken partijen.

5. Zelfbeschikking:

Mediation moedigt zelfbeschikking aan, wat betekent dat de betrokken partijen zelf beslissen over de oplossing van hun geschil. De mediator geeft geen oplossingen, maar helpt de partijen om hun eigen oplossingen te bedenken.

6. Focus op Belangen:

Mediation richt zich op de belangen van de partijen, niet alleen op hun standpunten. De mediator helpt bij het identificeren van de onderliggende belangen, wat kan leiden tot duurzame oplossingen.

7. Sneller en Kosteneffectiever:

Mediation is vaak sneller en kosteneffectiever dan gerechtelijke procedures. Het kan lange en dure rechtszaken vermijden.

 

Mediation kan worden toegepast op verschillende soorten geschillen, waaronder familiezaken, zakelijke geschillen, arbeidsconflicten, enzovoort. Het is een krachtig instrument om conflicten op

te lossen en kan een positieve en duurzame impact hebben op alle betrokken partijen.

bottom of page