top of page

 

Vanwege mijn werk in de geestelijke gezondheidszorg heb ik veel communicatie processen begeleid waarbij de kern is om zelfregie te vergroten en het doel het vinden van een gezamenlijke oplossingen is. Daarnaast ben ik bekend met complexe factoren zoals bijvoorbeeld, verslaving, depressie en persoonlijkheidsstoornis. 

 

Het heeft me een brede toolkit gegeven om op een effectieve en empathische wijze ondersteuning te kunnen bieden aan mensen die worstelen met conflicten en relationele uitdagingen. 

Sinds enige tijd werk ik samen met mijn collega Anita Bäumer

(Bäumer mediations). Samen begeleiden we mediations omdat we hebben gemerkt dat we op deze wijze het beste recht kunnen doen aan alle betrokken partijen. 

Antoinette.jpg

Antoinette van der Veer
MFN register mediator

Anita.jpg
Anita Bäumer
MFN register mediator

MFN register mediator

MfN-registermediators krijgen hun kwaliteitslabel niet zomaar. Zij hebben hun kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen, voordat ze ingeschreven worden in hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators.

Over ons 

bottom of page